Select Page

Il-Filosofija Politika ta’ Eddie Fenech Adami

Il-Filosofija Politika ta’ Eddie Fenech Adami

This is an essay exploring the philosophical underpinnings of the political contribution of Eddie Fenech Adami within the Maltese and European historical context and the development of successive policies. An overview of a time period is given, particularly between the 1950s through the 1990s, in order to understand changing political attitudes and prevalent social changes.

Estratt

Il-filosofija politika t’Eddie Fenech Adami tista’ tinġabar minn dak li qal u għamel tul id-diversi fażijiet tal-ħamsa u tletin sena tas-servizz pubbliku tiegħu. Kienet filosofija li xi ftit jew wisq ġiet iggwidata minn għadd ta’ prinċipji ewlenin li tħaddmu fil-prattika skont iċ-ċirkustanzi ta’ kull fażi storika. X’prinċipji kienu dawn? Kif jintlemħu fl-istruttura tal-ħsieb ta’ Fenech Adami? Kif jorbtu mar-relazzjoni li kellu mas-setgħa politika? F’din il-kitba se nistħarreġ fuq fuq il-filosofija politika ta’ Fenech Adami biex nidentifika l-prinċipji li ggwidaw il-filosofija tiegħu. Se nistaqsi x’tip t’oriġini kellhom dawn il-prinċipji u jistgħux jitqiesu bħala parti minn aġenda li fassal hu stess. Fi tmiem il-kitba nittama li għandna jkollna idea aktar ċara ta’ x’fiżjonomija politika kellu Fenech Adami biex possibbilment nifhmu aħjar il-mixja storika tan-nazzjon Malti tul l-aħħar kwart tas-seklu li għadda.

Il-Filosofija Politika ta' Eddie Fenech Adami

by Mark Montebello (PDF) – 68 pages, 4.28MB (Maltese)

Il-Filosofija Politika ta' Eddie Fenech Adami by Mark Montebello